Gå till navigation Gå till innehåll

Transitions

Transitions-FoldingsIV2018-2560x1440.jpg
Johan Bergström, Foldings IV, 2018 © Johan Bergström

Transitions är en utställning som undersöker en föränderlig definition av landskap som motiv- och begreppsbild.

Tankarna om ett konstmuseum i Kiruna har sitt ursprung i en konsttradition som under ett drygt sekel vuxit fram tillsammans med staden och format en lokal konsthistoria präglad av ett nationalromantiskt landskapsmåleri. I Transitions närmar sig de medverkande konstnärerna landskapet som ett begrepp betraktat utifrån sociala, ekonomiska eller politiska perspektiv. Genom varierade uttryck och arbetsmetoder skapas nyproducerade och omarbetade verk som gör det möjligt att på olika sätt närma sig och ta del av fraktioner och gestaltningar av landskap som präglar vår gemensamma tillvaro.

Konstnärliga skildringar av landskap är historiskt återkommande inslag där varje era återspeglar sin samtid. Romantikens idealiserade skildringar av landskap som en tidig civilisationskritik och återgivning av det gudomliga intill dagens digitala bakgrundsbilder av storslagna landskap som väcker förväntningar på naturen vilka utan mobilkamerans filter inte alltid är möjliga att infria är tydliga exempel. Historiska och samtida återgivningar, lika autentiska som konstgjorda, med en gemensam förmåga att skapa idealbilder fyllda av mänsklig längtan som också åskådliggör tillvaron utanför bilden.

Med hjälp av gräsmattor, växter, träd och vattenelement anlagda i anpassade och kontrollerade utrymmen skapas och upprätthålls vår omgivning som en imitation och upphöjning av den äkta naturen. Genom en undersökande och kritisk blick blir konsten mer än bara återgivningar och landskapen inte enbart naturtrogna, inre eller urbana kulisser mot vilka andra historier tar spjärn. Motivet utforskas och ges nya dimensioner genom konstnärliga yttringar och materialval. Landskapsbilderna i utställningen blir metaforer, representationer och kommentarer till vår postmoderna och industriella värld.

Transitions förlängs och visas till och med söndagen den 26 maj 2019.