Gå till navigation Gå till innehåll

Röster från Arktis

KiN-RFA-webbanner-05.jpg

I Röster från Arktis ger inuitisk samtidskonst ett nytt perspektiv på klimatförändringarnas konsekvenser. I utställningen medverkar 20 konstnärer från främst arktiska Kanada men även Grönland, som genom skulptur och konstverk speglar de speciella levnadsvillkor som råder i Arktis. Verken vittnar om en gemensam oro över pågående förändringar i klimat och miljö.

Konstverken är från åren 1961–2020, med tonvikt på 2000-talet, och ingår i schweiziska Museum Cerny, en av världens största samlingar av inuitisk konst som grundades av Peter och Martha Cerny på 1990-talet. Från början bestod samlingen av konst från arktiska Kanada men idag ingår även verk från andra arktiska regioner, vilket gör samlingen omfattande och unik.

Ursprunget till samlingarna i Museum Cerny kan spåras tillbaka till en samling inuitkonstverk som hittade sin väg till Schweiz. Proveniensforskningen resulterade i beundran och fascination för folkets kultur och holistiska filosofi, uttryckt i olika former och material, men också för verkligheten i livet i Arktis. Många besök i norr ledde till en ökad medvetenhet om de utmaningar invånarna måste hantera, bland annat effekterna av klimatförändringarna. Därför är det inte förvånande att samlingen har vuxit till att omfatta verk som speglar dessa förändringar i miljön, ofta illustrerade av Sedna-legenden. Utmaningarna i Arktis är inte främmande för någon av oss, då vi också konfronteras med dem i vår egen omgivning. Klimatförändringarna känner inga gränser.

Utställningen är curerad av Martha Cerny, museichef vid Museum Cerny i Bern och Selma Green, länskonstmuseichef vid Konstmuseet i Norr.

VÄLKOMNA!