Gå till navigation Gå till innehåll

NYTT SLÄPP AV KLOTET

RedOrb.jpg

Klotet släpptes första gången i Torneälv från Kurravaara på Nationalälvens dag den 17 augusti 2019. På grund av det låga vattenflödet med svaga strömmar samt starka sydliga vindar höll sig klotet kring Kurravaara och Jukkasjärvi i Kiruna kommun under hösten. Efter fyra månader hade älven satt sina spår och klotet behövdes rustas upp. I samband med islossningen och vårfloden 2020 kommer klotet åter släppas i Torneälv. 

Övergångar är en del av Konstmuseet i Norrs länsövergripande närvaro som tar plats utanför museets lokaler i Kiruna. Konstnären Jenny Nordmark har med utgångpunkt i utställningen Transitions tagit fasta på frågeställningar om hur människans relation till naturen och landskapet har förändrats genom historien. Övergångar har genom sin placering och performativa inslag en historisk anknytning till hur älven använts för flottning av timmer och knyts genom digitala lösningar till en samtid där tekniken ger oss möjlighet att följa rörelser och skeenden på platser långt utanför vår direkta närhet. Konstverket är en gestaltning som genom sin estetik skiljer sig från landskapet det färdas genom vilket gör att naturen i kontrast till verket blir än mer påtaglig.

Konstverkets fysiska form utgörs av ett klot som kommer att sjösättas i Torneälven och med start i Kiruna kommun inleds klotets vindlande färd efter älven och resan mot Bottenviken. Vilken väg och hur lång tid färden tar går inte att förutspå då naturens oförutsägbara krafter är en vital del av verkets presentation. Naturliga skiftningar i älvens vattenflöde beroende av sommarens väderlek har med pågående klimatkris blivit allt mer oförutsägbara. Klotet kan följa Torne älv ner till Haparanda eller ta sig genom bifurkationen Tärendö älv vidare till Kalix älv. Kalix- och Torneälven mynnar båda ut i Bottenviken och är nationalälvar vilket innebär att de är skyddade från vattenkraftsutbyggnad. Idag är fritt strömmande vatten som ett resultat av mänsklig reglering en av världens mest hotade biotoper.

Klotets färd kommer dels att vara möjlig att följa fysiskt i landskapet, dels digitalt på konstmuseets webbplats genom en GPS som förmedlar färdvägen söderut via en satellit vid nordpolen.

Du som ser klotet får gärna dela med dig av bilder i sociala medier under hashtag #älvklotet #konstmuseetinorr

Sidan uppdateras med mer information om klotsläppet den 2 maj i Jukkasjärvi vid ett senare datum.