Gå till navigation Gå till innehåll

KIRUNA FOREVER

KiN_KF_notice_2560x1440_250820_01_ENG.jpg

Den här utställningen har redan varit men du hittar länkar till digitalt material från utställningen längst ner på sidan.

I Kiruna pågår just nu Sveriges största stadsomvandling. Stadens centrum flyttas på grund av gruvbrytningen, kulturminnesmärkta byggnader rivs eller transporteras till nya stadsdelar och en tredjedel av Kirunas invånare måste flytta. Utställningen Kiruna Forever undersöker stadsomvandlingen genom samtidskonst av konstnärer från Norrbotten, Sápmi och övriga världen. Konstmuseet i Norr vill ge Kirunaborna och andra en möjlighet att reflektera med hjälp av konst.

I utställningen Kiruna Forever, som är producerad av Konstmuseet i Norr, visas fem nyproducerade verk som tittar på Kirunas förändring. Samtidskonsten har specialbeställts gemensamt med ArkDes, vars egen utställning med samma namn pågår parallellt i Stockholm. Vissa verk visas på båda arenorna. Utöver de gemensamt beställda konstverken har museerna producerat eget material som en del av respektive utställning.

De aktuella konstnärerna och konstnärsgrupperna är:
Norrakollektivet: Anja Örn, Fanny Carinasdotter och Tomas Örn
New Mineral Collective: Emilija Škarnulytė, Tanya Busse
Territorial Agency: Ann-Sofi Rönnskog, John Palmesino
Iwan Baan, Anne Dessing och Michiel van Iersel
Joar Nango

Verken koncentreras kring människans påverkan på planeten. Utställningen väcker existentiella frågor, ifrågasätter mänsklighetens relation med naturen och berör scenariot kring naturresurser som tar slut. Konstnärerna utforskar också kopplingen mellan makt och naturresurserna. Kiruna blir ett exempel på globala skeenden.

Om Konstmuseet i Norr och ArkDes
Konstmuseet i Norr, Norrbottens länskonstmuseum, visar samhällsengagerad och kritiskt orienterad samtidskonst med en mångfald av konstnärliga uttryck, medier och praktiker.  

ArkDes, Sveriges nationella centrum för arkitektur och design, har som uppdrag att lyfta arkitektur och designfrågor i hela landet. 

DIGITALT MATERIAL

Se på utställningen Kiruna Forever – Drömmen om en stad
Se på utställningen Kiruna Forever – En plats försvinnande
Se på utställningen Kiruna Forever – Core Desires
Se på utställningen Kiruna Forever – The Indigenuity Manifesto
Se på utställningen Kiruna Forever – Norr: nästan-, semi-, post-, neo-, kvasi-kolonial

Lyssna på konstnären Joar Nango
Lyssna på konstnärerna i Territorial Agency
Lyssna på konstnärerna i New Mineral Collective
Lyssna på konstnärerna i Norrakollektivet
Lyssna på konstnärerna Iwan Baan, Anne Dessing och Michiel van Iersen

Fördjupa dig i Hur en utställning blir till (Kiruna Forever)