Gå till navigation Gå till innehåll

Hope Springs Eternal

KiN-HSE-webbanner-2560x1440px-220222JJ-min.jpg

Den här utställningen har redan varit men du hittar länkar till digitalt material från utställningen längst ner på sidan.

I Espen Tverslands videoinstallation Hope Springs Eternal (2021) möts flera års arbete och forskning i skärningspunkten mellan konstnärens reflektioner kring objektorienterad ontologi, mörk ekologi, polarprospektering och antropocentrism.

Utställningstiteln Hope Springs Eternal är lånad från 1700-talsförfattaren Alexander Popes dikt An Essay on Man och refererar till människans impuls att fortsätta hoppas – trots motgångar och dåliga framtidsutsikter. Tversland vill med sitt verk accentuera hur människans hopp är det som förhindrar oss att agera rationellt och skapar en faktaresistens som omöjliggör vår egentliga förmåga att vända klimatkrisen och åstadkomma förbättringar.

I Hope Springs Eternal utforskas också en värld bortom våra språkliga begränsningar – ett utrymme som kan kännas både bekant och främmande. För att kunna deklarera absoluta sanningar om mänsklighetens kritiska tillstånd använder sig Tversland av animationer skapade av fraktalmatematik. Tillsammans bildar fraktalerna ett universellt matematiskt språk som Tversland flitigt använder för att iscensätta den tvetydighet som finns i relationen mellan mänskligheten och dess skapelser, som förstörs i samma ögonblick som de skapas.

I en detaljrik videoinstallation skapas en relationell upplevelse i vilken betraktaren bjuds in att bli en del av konstverket, och genom att ge rörelse till de textila elementen också påverka hur verket ter sig. Likt de oändliga möjliga utfallen av fraktalerna som refereras till i konstverket innebär den interaktiva upplevelsen av installationen en oförutsägbarhet. På samma sätt går det att förstå människans ingripande i naturen och i våra ekosystem som en alltför ofta subjektiv angelägenhet, baserad på den enskilda individens interaktioner, observationer och motiv. I vilken vår förevarande klimatkris blir ett tolkningsbart ämne. 

KONSTNÄR

Espen Tversland (f. 1970) bor och arbetar i Brønnøysund i Norge. Tversland studerade animation och videokonst under Kjell Bjørgeengen och Dagmar Demming vid Statens kunstakademi i Oslo 1998–2002. Tverslands praktik är processdriven och nyfikenheten utgör bränslet, där vetenskap, andliga erfarenheter, djupa och spontana känslor samt okända fenomen möts i en myriad av material och tekniker, och där de färdiga verken ofta presenteras i form av fotografier eller videoverk. I sitt konstnärliga arbete vill Tversland iscensätta nödvändiga känslor, frågor, handlingar och förståelser på ett poetiskt sätt, för att ge ett koncentrerat uttryck för mänsklighetens olika tillstånd.

Tverslands videoverk har visats runt om i världen på olika konst-, film- och teknikfestivaler, bland annat deltog han 2018 med utvalda videoverk i den internationella festivalen Punto y Raya och 2021 i NOoSPHERE Arts WE ARE NATURE Rooftop Series. Tversland har även deltagit i projekten Dark Ecology och The Arctic Circle Expedition och är med i organisationen Nord-Norske Bildende Kunstneres styrelse. Det här är konstnärens första utställning i Sverige.

Läs en intervju med konstnären Espen Tversland här.

KONSTVERK

Hope Springs Eternal, 2021
Flerkanalig videoinstallation
Ljudlandskap: Gyrid Nordal Kaldestad, Andreas Nelson
32:34 min

DIGITALT MATERIAL

Lyssna på konstären Espen Tversland