Gå till navigation Gå till innehåll

Friktionens språk yttras inifrån

KoJ_webbanner.jpg

Friktionens språk yttras inifrån / Frikshuunin kieli selitethään sisältäpäin / The Language of Friction is Uttered from Within 

I utställningen Friktionens språk yttras inifrån av Karin Keisu & Josse Thuresson synliggörs marginaliserade narrativ som förskjutits till periferin – och skapar ett mångfacetterat språk som åskådliggör spänningen och friktionen gentemot det normativa samhället.

Utställningens agens tar sin fysiska form genom att sammanlänka flera olika och ofta isolerade berättelser, som tillsammans riktar blicken mot överordnade maktstrukturer. I skärningspunkten levandegörs minoritetsspråken meänkieli och svenskt teckenspråk samt queerhet – icke-binära, flytande könsuttryck, gränsöverskridande skönhetsideal och icke-igenkännbarhet – i relation till historia, offentliga platser och queer beauty-salongskultur.

Konstnärsduon Karin Keisu och Josse Thuresson undersöker konstnärligt och med hjälp av historiska inslag och poetiska avbrott språkpolitik, queera utrymmen och den styrka som kommer från att befinna sig på marginalen. Friktionens språk yttras inifrån tar ansats i laddningen konstnärerna emellan som blir en friktionspunkt för konstverk som både lingvistiskt och visuellt, i skepnad av ojämnhet och adhesion mellan olika uttrycksformer, belyser marginaliserade narrativ och deras potential att på olika sätt utmana den normativa bilden av Sverige. 

Subversivt framhävs den konstnärliga intentionen i utställningen – idén om den inneboende kraft som finns på marginalen och dess potential att kritisera förtryckande strukturer. Marginalitet kan därför genom utställningen betraktas som något en inte vill ge upp i utbyte mot att centraliseras – utan snarare en plats att stanna på och klamra sig fast vid, eftersom den ger näring åt radikala perspektiv om en alternativ verklighet.  

Friktionen som gestaltas i utställningen kan förnimmas som en inbjudan som språkligt formulerar alternativa konstruktioner av olika kategorier av individuella och kollektiva identiteter. Det subversiva språket artikulerar i utställningen viljan att undvika ofullständiga representationssystem och icke-representativa identitetspolitiska indelningar. Detta accentuerar konstnärsduon i en samlad skildring om den svenska statens suveränitet och dess historia av förtryck i motvikt till den spänning som kan uppstå i det icke-hegemoniska rummet. I en subversiv handling är språket i Friktionens språk yttras inifrån inte enbart betraktat som ett kommunikationsmedel – utan det som binder oss samman, en kulturellt förankrad yttring, en bärare av historia.

Utställningen är curerad av Hampus Bergander, Konstmuseet i Norr.
Utställningskatalogen finns på svenska, meänkieli och engelska.

KARIN KEISU & JOSSE THURESSON

Karin Keisu (f.1995, Tornedalen) och Josse Thuresson (f.1992, Stockholm) har verkat som en konstnärlig duo sedan 2018. De arbetar med film, performance, text, mediekonst och att organisera utställningar i frågor som bland annat rör minoriteter, queerkultur, Tornedalen och språkpolitik – med särskilt fokus på meänkieli och svenskt teckenspråk.

År 2020 erhöll Keisu och Thuresson det internationella priset KINO DER KUNST Project Award i München för projektidén My tongue is a 10 cm long Swedish flag efter nomineringar från 50 konst- och filmhögskolor. Priset som består av 5000 euro är instiftat för att hjälpa unga europeiska konstnärer och filmskapare att producera ett nytt en- eller flerkanaligt verk som överskrider gränserna för traditionellt filmberättande och presenterar nya sätt att förmedla en historia.

Keisu och Thuresson har en masterexamen i konst från Konstfack i Stockholm (2020–2022) och en kandidatexamen i konst från Kunsthøgskolen i Oslo (2017–2020). Under 2019 studerade de Post Conceptual Art Practices vid Akademie der bildenden Künste Wien.

Konstnärsduon har tidigare medverkat i bland annat Ergi presents på BOA i Oslo (2021), Young Arctic Artists på Gallery Napa & Studio Mustanapa i Rovaniemi och Alta Kunstforening, Alta (2021), KINO DER KUNST i München (2020), STRUKTURA. Time på The Wrong Biennale for Digital Culture (2019) samt Athens Festival of Queer Performance i Aten (2019). 

Läs en intervju med Karin Keisu & Josse Thuresson här.

VÄLKOMNA!