Gå till navigation Gå till innehåll

FÖRÄNDRINGENS KOREOGRAFI

seaweed.png
Bild: Kajsa Dahlberg, Seaweed Film, 2023 28 min, 16 mm film framkallad i sjögräs. Installationen inkluderar ett skulpturalt objekt av drivved.

FÖRÄNDRINGENS KOREOGRAFI 

Öppning torsdag 17 november kl 16:00 – 18:00
 
Program
kl 16:15 – tillförordnad chef för Konstmuseet i norr Judith Schwarzbart hälsar välkomna och curator Hampus Bergander, curator ger en introduktion till utställningen tillsammans med några av de medverkande konstnärerna. 
 

Hur sker förändringar i samhället? Den frågan ställer sig sju konstnärer/duos vars vitt skilda material och tekniker förenas av en vilja att med sin konst bidra med förslag på hur förändring kan komma till stånd. I video, performance, teckning, text, skulptur och installationer ger de exempel på hur man kan förstå och förespråka omställningar och rubbningar.  

Flera av konstnärerna är intresserade av aktivism och ställer på olika vis frågor om identitet, historieskrivning, industrialisering, kroppens gränser och människans inverkan på miljön. Utställningen berör även konflikter mellan strukturellt förtryck och spekulativa framtidsscenarier, och synliggör de mothandlingar som konstnärerna föreslår. Centralt i utställningen är lyhördhet inför relationella kunskapssytem och nytänkande kunskapsproduktion genom konstnärlig forskning och andra researchbaserade metoder.  

Så tar till exempel Simo Kellokumpu och Thomas Westphal i sitt verk EXOXE med betraktaren på en färd där invanda synsätt utmanas i relation till hur människokroppen kan uppfattas i rymden.  

Lisa Torells installation [Phantom] Reality består av två platsspecifika verk Embodied Phantom Hand och Generation Calm.  Hon har utgått från människans upplevelseförmåga och hur den tekniska utvecklingen driver på och förändrar gränserna mellan personer, föremål, implantat, proteser och andra hjälpmedel. Hon kallar dem för ”förhandlingsverktyg”.

Filmen  Elmie ( sydsamiska för himmel, luft, oväder) av Sissel M Bergh, är del två av serien knowhowknow om hur man uppfattar världen och om olika former av kunskap. Det är en dokumentär dikt om himmel, luft, andning, fjäll, fåglar och vindkraft och tar sin utgångspunkt i den stora utbyggnaden av vindkraftsindustrin i myr och fjäll från Smøla till Nærøy vid Trøndelags-kusten i Sápmi. Det gör också hennes stora teckning (What they did) to the Marshes and Mountains.

Ett ärvt gammalt skinnbälte får betydelse för Olof Marsja i installationen Månskensfärd. Utifrån ett objekt försöker han att kringå den essentialism som ofta kopplas till minoritetsgrupper.  

Förslag på hur förändring kan iscensättas med hjälp av en oväntad filmframkalllningsprocess presenteras i filmen Seaweed Film av Kajsa Dahlberg, och i nabbteeris verk Plantationoseni föreslås hur samarbete med utommänskliga organismer kan skapas för att motarbeta människans miljöavtryck.  

På ett likartat sätt synliggör Andreas R Anderssons  Sanctuary industrins föroreningar och de spår den lämnar efter sig, och vart de nuvarande handlingsplanerna som förespråkas av myndigheter och företag ser ut att ta oss.  

Curator: Hampus Bergander 

Utställningen stöds av OCA, Office for Contemporary Art Norway, Frame, Contemporary Art Finland och Nordisk Kulturfond.