Gå till navigation Gå till innehåll

En Vacker Utställning

EVU_webb_startsida_2560x1600.jpg

Den här utställningen har redan varit men du hittar länkar till digitalt material från utställningen längst ner på sidan.

En Vacker Utställning undersöker förhållandet mellan det vackra och det fula i modern konst. 12 svenska, finländska, norska och samiska konstnärer och konstnärspar deltar i utställningen med olika infallsvinklar och gränsöverskridande konstuttryck.

Vad är vackert och vad är fult? Vår uppfattning av skönhet är kultur- och tidsbunden. Det vackra är socialt accepterat, önskvärt och uppskattat. Det vackra behöver det fula som kontrast. Det fula betraktas dock som negativt, det följer inte några regler eller allmänt accepterade normer. Det fula står ofta för dålig smak, det är obehagligt eller upplevs till och med som hotfullt och för tankarna till sådant som sjukdomar, förfall eller förvanskning.

Skönheten och dess inneboende estetik betraktades länge som det viktigaste målet inom västerländsk konst. Den idealiska skönheten stod högt över det vardagliga och nyttiga, över politiska strävanden och kroppens behov. Tiderna har förändrats, men de gamla idealen fortsätter att påverka våra värderingar även när vi inte märker det.

Det fula kan inom modern konst vara ett sätt för konstnären att chocka, uppmärksamma missförhållanden eller visa på sanningen. Konstnärer ifrågasätter skönhetsbegreppet exempelvis genom val av tema, uttryckssätt, färg eller material som allmänt betraktas som oestetiska. Ibland kan sådant som vi uppfattar som fult visa sig vara vackert vid närmare undersökning. En Vacker Utställning synliggör vår uppfattning av skönheten och den goda smaken och utmanar besökarna att möta sina fördomar och värderingar.

Gerd Aurell (f. 1965) och Helena Laukkanen (f. 1972) har skapat installationen Göken gol från varje väderstreck (2019) för utställningen, en avspegling av deras tid i Kiruna och en omvandling av ett vardagligt industrimaterial till ett konstverk. Det 15 meter långa konstverket Malign:Closure (2019) är resultatet av en lång arbetsprocess där Monica L Edmondson (f. 1963) använt material från dotterns sjukdomstid för att få ett tydligt avslut på en period präglad av osäkerhet, rädsla och hopp. Lotta Lampa (f. 1981) deltar i utställningen med ett nytt konstverk som leker med den maskulina raggarestetiken och lyfter fram en mindre uppskattad subkultur.

Utställningen produceras av Konstmuseet i Norr.

DIGITALT MATERIAL

Se på utställningen En vacker utställning