Gå till navigation Gå till innehåll

Den suggestiva kroppen

KiN-DSK-webbanner-version-7.png

Den här utställningen har redan varit men du hittar länkar till digitalt material från utställningen längst ner på sidan.

Utställningen Den suggestiva kroppen undersöker existentiella frågor som rör kroppen både fysiskt och psykiskt och ger en återspegling av vår samtid, samtidigt som den väcker tankar om våra kroppsliga upplevelser i dagens samhälle.

Den suggestiva kroppen ser på kroppen och kroppslighet ur ett erfarenhetsbaserat perspektiv. Utställningen utgår från kroppsligheten som en ingång till frågor och förslag som rör interaktioner och situationer en kropp kan utsättas för. Såväl kroppens inre fysiologiska uppbyggnad som människans avtryck socialt, ekonomiskt och politiskt porträtteras i utställningens verk. Samtidigt utforskas en rad fenomen inom science fiction, mystik, kolonialism och intimitet tillsammans med performance-baserade berättartekniker och utommänskliga organismer.

I Den suggestiva kroppen bidrar konstnärerna med olika utsnitt av existentiellt varande och redogör för kroppens fysiska förutsättningar såväl som den egna levda kroppsliga erfarenheten. Den konkreta konstnärliga agensen illustrerar vår fasetterade förståelse för den värld vi befinner oss i och – genom vår relation till andra kroppar – kunskapen om de begränsningar vi kroppsligt måste förhålla oss till.

Utställningen åskådliggör hur vår existens hänger på en skör tråd, och väver samman varierande samhälleliga och etiska frågeställningar till en flerbottnad reflektion av den samtid vi lever i idag. Den suggestiva kroppen föreslår således en porträtterad observation med avsikt att illustrera människans avtryck i den stora samhälleliga kroppen.

Utställningen är curerad av Hampus Bergander, Konstmuseet i Norr.

KONSTNÄRER

A K Dolven (f. 1953 i Oslo) bor och arbetar i Oslo och Lofoten. Dolven är utbildad vid École des Beaux-Arts i Aix-en-Provence och École National Supérieur des Beaux-Arts i Paris samt på Statens Kunstakademi i Oslo. Dolvens praktik involverar en mängd olika medier: måleri, fotografi, performance, installation, film och ljud. Återkommande teman i hennes produktion är representationen av naturkrafter och deras resonans med mänskliga känslor. Hennes verk växlar mellan det monumentala och det minimala, det universella och det intima. Interpersonella relationer och interaktioner är centrala för Dolvens praktik, och många av hennes performancebaserade verk involverar samarbete med andra människor.

Linda Morell (f. 1993 i Halmstad) är utbildad vid Konsthögskolan i Umeå och Kunstakademiet i Bergen. Hon bor och arbetar i Bergen. Morells skulpturala praktik opererar ofta utifrån en klinisk estetik och undersöker förhållandet mellan kropp och objekt. Genom omtolkningar av historiska teorier som omgärdat människokroppen formar hon skulpturer i keramik, stål och glas. Med utgångspunkter i myter, medicin och vetenskap skapar hennes verk spekulativa framtidsscenarion om den optimerade kroppen.

Anni Puolakka (f. 1983 i Uleåborg) är utbildad vid Piet Zwart Institute i Rotterdam. Hen är baserad i Helsingfors och undervisar bland annat vid Aaltouniversitetet i Esbo. Puolakkas konstnärskap innefattar en rad praktiker såsom performance, video, installation, teckning och text där dokumentära material införlivas i fiktiva världar. Hens verk leker med gränserna och potentialen för människoliknande djur som söker involvering med andra varelser, föremål och omgivningar. Verken experimenterar med traditioner från teater och film samt med samtida metoder.

Erika Roux (f. 1991 i Paris) är utbildad vid Gerrit Rietveld-akademin i Amsterdam och Piet Zwart Institute i Rotterdam. Roux utgår i sitt arbete från experimentella filmiska metoder. Hennes berättarteknik tar avstamp i en personlig och intim inställning till de ämnen hon arbetar med. I sina verk undersöker hon den komplexitet som finns inbäddad i relationer och identiteter samt de interaktioner i samhället som formar dem. Förutom sin individuella konstnärliga praktik driver Roux videokonstkollektivet WET i Rotterdam.

Matti Sumari (f. 1987 i Helsingfors) bor och verkar i Malmö. Han är utbildad vid Konsthögskolan i Umeå. Sumari arbetar i huvudsak skulpturalt med aluminium och bortkastad plast som råvaror. I sina verk utforskar han bland annat människans ohållbara relation till plast och konsekvenserna vi kan vänta oss om vi fortsätter i samma spår. Utöver sin egen konstnärliga praktik är Sumari samordnare på det konstnärsdrivna utställningsrummet Alta Art Space i Malmö.

Erik Thörnqvist (f. 1994 i Umeå) är uppvuxen i Luleå och verksam i Stockholm. Han läser för närvarande Masterutbildningen i fri konst på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Thörnqvist arbetar med olika fiktiva, historiska, kollektiva och personliga referenser för att utforska affektiva tillstånd och arbeten. Hans verk inlemmar tid såväl som rum – ett fiktivt och erfarenhetsbaserat universum som stegvis framträder för oss. Thörnqvists installationer utforskar begrepp som autenticitet och objektivitet, genom ett på̊ samma gång encyklopediskt och kvasivetenskapligt tillvägagångssätt.

DIGITALT MATERIAL

Lyssna på konstnären Erik Thörnqvist
Lyssna på konstnären Linda Morell
Lyssna på konstnären Matti Sumari
Lyssna på konstnärerna Anni Puolakka och Erika Roux (kommer snart!)