Gå till navigation Gå till innehåll

KOMMER SNART: KIRUNA FOREVER

kiruna_forever_Kin.jpg

I Kiruna pågår just nu Sveriges största stadsomvandling. Stadens centrum flyttas tre kilometer nordost på grund av gruvbrytningen. Flera viktiga platser, eller deras funktioner, försvinner, kulturminnesmärkta byggnader rivs eller transporteras till nya stadsdelar och en tredjedel av Kirunas invånare måste flytta. Utställningen Kiruna Forever undersöker stadsomvandlingen genom verk av arkitekter, stadsplanerare och konstnärer från Norrbotten, Sapmí, Norden och övriga världen.

Den första delen av utställningen presenterar fem samtida och för utställningen skapade verk som visas parallellt på Konstmuseet i Norr i Kiruna och på ArkDes, Sveriges nationella centrum för arkitektur och design, i Stockholm. Den andra delen tillägnas Kirunas historia, de framtidsvisioner för staden som inte blev av och de minnen och drömmar som Kirunas invånare själva bidrar med.

De fem samtida konstverken är skapade av: 

  • Iwan Baan, Anne Dessing och Michiel van Iersel
  • Joar Nango
  • New Mineral Collective – Emilija Škarnulyté, Tanya Busse
  • Territorial Agency – Ann-Sofi Rönnskog, John Palmesino
  • Anja Örn, Tomas Örn och Fanny Carinasdotter

Utställningen är en samproduktion av ArkDes och Konstmuseet i Norr.

Datum: Nytt datum bestäms senare.

För mer information:
Victoria Harnesk, projektledare
Tel: 070-223 56 10
victoria@konstmuseetinorr.se
Konstmuseet i Norrs kommunikation,
kommunikation@konstmuseetinorr.se