Gå till navigation Gå till innehåll

Ställningstagande mot kriget i Ukraina

KonstmuseetiNorr.jpg

Konstmuseet i Norr är Norrbottens länskonstmuseum med uppdrag att visa samhällsengagerad och kritiskt orienterad samtidskonst med Barents som geografiskt upptagningsområde. Det innebär att Ryssland, som har gjort sig skyldigt till ett oprovocerat angrepp på och invasion av Ukraina, och även hotat Sverige och Finland militärt, enligt uppdragsbeskrivningen är en del av det område som Konstmuseet i Norr förankrar sin konstnärliga verksamhet i. Rysslands aktioner har väckt stark kritik internationellt och i Sverige. Den svenska regeringen avråder från kontakter och samarbeten med statliga institutioner i Ryssland.

Konstmuseet i Norr vill uttrycka sitt stöd till Ukraina och i synnerhet konstnärer, konstorganisationer och museer i landet. Konstmuseet i Norr instämmer med internationella organisationers krav att Unescokonventionen om skydd för kulturföremål under beväpnad konflikt (1954) ska efterföljas tillsammans med avtal om internationell humanitär rätt.

Konstmuseet i Norr vill även påpeka att också ryska konstinstitutioner, museer och konstnärer befinner sig i en svår situation. Opposition tystas ned och straffas och statliga organisationer har som plikt att sprida propaganda. Situationen är synnerligen svår för urfolk och minoriteter. Konstmuseet i Norr är djupt oroat över att det inte finns någon konstnärlig frihet, eller yttrandefrihet hos konstnärerna, och att konstnärers möjligheter till fritt skapande är under restriktioner.  

Konstmuseet i Norr befinner sig inför ett dilemma: att hörsamma nationella och internationella beslut och det moraliska kravet att avstå från samverkan med Ryssland och dess offentliga institutioner samtidigt som vi eftersträvar en efterlevnad av vår egen uppdragsbeskrivning.

Konstmuseet är medlem i Svenska ICOM, det internationella museirådets svenska kommitté, och följer därmed det internationella museiarbetets etiska regler. Enligt de reglerna ska museer verka i nära samarbete med de samhällen som de tjänar, vilket i Konstmuseet i Norrs fall betyder även den euroarktiska delen av Ryssland. Samtidigt ska den nationella lagstiftningen och svenska regeringsbeslut följas.

Konstmuseet i Norr avbryter härmed allt samarbete och samverkan med ryska institutioner. Ett undantag kan göras om samarbete med en rysk konstnär är möjligt utan att samverka med ryska myndigheter, institutioner eller företag. Detta skulle innebära att konstnären inte befinner sig i Ryssland och att hen tydligt tar avstånd från den ryska invasionen och de militära hoten.

Det euroarktiska området, Barents, ska vara ett område för fred, en stark känsla av samhörighet och obegränsade kulturella inflytanden och uttryck. Områdets minoriteter ska uppskattas och stöttas genom att samtidskonsten och konstnärer är fria från påtryckningar och hot. Konstmuseet i Norr är fortfarande en plats för kritiska röster inom samtidskonsten.

Konstmuseet i Norrs direktion

2022-03-15