Gå till navigation Gå till innehåll

Skola

penslar-2560x1440.jpg

Barn och unga är en prioriterad målgrupp och Konstmuseet i Norr erbjuder därför visningar och pedagogiska aktiviteter där barn och unga deltar aktivt.

Till dig som arbetar inom skolan erbjuder vi förutom skolprogram även lektionsplaner som stöd i den undervisning som sker i skolans lokaler.

Två gånger per år kommer konstmuseet att arrangera särskilda pedagogiska veckor. Varje tillfälle utgörs av två veckor där du som arbetar inom skolan kan boka in din klass till ett museibesök. Under besöket får eleverna delta i en guidad visning av pågående utställning samt delta i en pedagogisk aktivitet i lokalen Plats för skapande. Besöket tar mellan 1.5–2 timmar och är kostnadsfritt.

De pedagogiska aktiviteterna riktar sig till grundskolan och är indelad enligt följande: åk 1–2, åk 3–4, åk 5–6 och åk 7–9.

Arbetar du inom skolan och vill veta mer?

Vi har startat ett nätverk där vi bland annat kommer att dela information om kommande aktiviteter, digitala lärarhandledningar och nätverksträffar. Anmäl dig till nätverket genom att skicka dina kontaktuppgifter till: skola@konstmuseetinorr.se