Gå till navigation Gå till innehåll

Open Call – Samla & visa

KonstmuseetiNorr.jpg

Konstmuseet i Norr utlyser tre konstprojekt med koppling till vårens utställning på konstmuseet som kommer att handla om museets samling och museala uppdrag.

Konstmuseet i Norrs kommande utställning Samla & visa handlar om konstmuseets uppdrag som permanent och bevarande institution i en föränderlig och osäker tid. Utställningen frågar sig vad ett konstmuseums samlande innebär genom att utgå från sin växande samling av samtidskonst samt tre stycken för utställningen skapade verk/konstprojekt. I och med den osäkerhet som pandemin för med sig har museets arbete och planering försvårats och precis som andra kulturutövare i hela Norrbotten har man sökt efter alternativa lösningar. De tre beställda verken utlyses därför till Norrbottens konstnärer i en Open Call. Verken förväntas färdigställas på plats under utställningen så besökaren får ta del av skapandeprocessen. Museibesökare får därmed en inblick bakom kulisserna i alla delar av museets uppdrag.

1. Samtida tolkning av ett kuriosakabinett

Kuriosakabinettet var föregångaren till vår tids museer och visar på människans behov av att samla och visa upp spännande och sällsamma föremål. Konstnären får med valfritt konstnärligt medium och tillvägagångssätt göra sin tolkning av ett kuriosakabinett och färdigställa verket i museets utställningslokaler under en eller flera perioder av sammanlagt minst tre veckor i april eller maj 2021. Museet prioriterar med detta Open Call främst konstnärer som inte tidigare varit representerade i museets utställningar, projekt eller konstsamling.

Konstnärer inbjuds härmed att skicka en intresseanmälan inklusive CV samt 5 bilder på tidigare verk innan 2020-12-31, varefter tre konstnärer väljs ut och tilldelas skissuppdrag om 15 000 kr vardera. Till skissen ska även bifogas en tidsplan och en budget för genomförandet av verket, där åtminstone en del av arbetet ska kunna genomföras på plats i museet. Bedömningen kommer göras av en samrådsgrupp bestående av representanter från KC Nord samt av konstmuseets anställda, utifrån konstnärlig kvalitet, genomförbarhet samt tidigare erfarenhet av liknande projekt. Arvode för medverkan och utställning beräknas utifrån tidsplanen och enligt MU-avtalet. Resor och boende i samband med arbetet på plats anordnas och bekostas av museet.

Medverkande konstnär ska:

- Ha en konstutbildning om minst 3 år och dokumenterad utställningsverksamhet
- Vara bosatt i eller ha anknytning till Norrbottens län

Ansökningar och eventuella frågor skickas via e-post till samlaochvisa@konstmuseetinorr.se.

Projektet och utställningen kan komma att anpassas utifrån förändringar i råd och restriktioner från FHM.

Kontaktperson för projekten och utställningen:

Elin Ranestål
Curator/producent
Konstmuseet i Norr
elin@konstmuseetinorr.se
073-028 34 57

2. Fotoprojekt om samlande i Norrbotten

Många av de främsta museerna i världen var från början privata samlingar, och just samlandet i olika former är något som fortfarande engagerar många människor. Projektet syftar till att genom fotografi undersöka och visa samlandet som aktivitet i Norrbotten. Det planeras att äga rum under perioden 2021-02-04–2021-06-23. Serien med foton som produceras i och med projektet ställs ut allteftersom i museet och arbetet kommer även visas på ett, för projektet skapat, instagramkonto under februari-juni. Museet prioriterar med detta Open Call främst konstnärer som inte tidigare varit representerade i museets utställningar, projekt eller konstsamling.

Konstnärer inbjuds härmed att skicka sitt CV samt 5 bilder på tidigare verk innan 2020-12-31. Bedömningen kommer att göras av en samrådsgrupp bestående av representanter från KC Nord samt av konstmuseets anställda, utifrån konstnärlig kvalitet samt tidigare erfarenhet av liknande projekt. Arvode för medverkan och utställning beräknas enligt MU-avtalet och utifrån omfattningen av arbetet med projektet. Resor och boende i samband med arbetet anordnas och bekostas av museet.

Medverkande konstnär ska:

- Ha en konstutbildning om minst 3 år och dokumenterad utställningsverksamhet inom fotografi
- Vara bosatt i eller ha anknytning till Norrbottens län

Ansökningar och eventuella frågor skickas via e-post till samlaochvisa@konstmuseetinorr.se.

Projektet och utställningen kan komma att anpassas utifrån förändringar i råd och restriktioner från FHM.

Kontaktperson för projekten och utställningen:

Elin Ranestål
Curator/producent
Konstmuseet i Norr
elin@konstmuseetinorr.se
073-028 34 57

3. Platsspecifikt verk på/vid hög vägg

Konstmuseet i Norr bjuder in konstnärer att skicka intresseanmälan och förslag till ett verk som kan placeras på eller vid en cirka 7,5 m hög och 11,5 m bred vägg som sträcker sig mellan två våningar i museets utställningslokaler. Verket bör knyta an till utställningens teman om museers samlingar och samlande som en allmänmänsklig aktivitet. Arbetet med färdigställandet av verket kommer kunna betraktas av besökare under utställningens gång och bör därför planeras att ske under en eller flera perioder av sammanlagt minst 5 arbetsveckor i februari-juni, inuti utställningslokalen. Museet prioriterar med detta Open Call främst konstnärer som inte tidigare varit representerade i museets utställningar, projekt eller konstsamling.

Länk för nedladdning av bilder på utställningslokalerna.

Konstnärer inbjuds härmed att skicka sitt CV, en kort beskrivning av idéförslag (max 250 ord) samt 5 bilder på tidigare verk innan 2021-01-15. Bedömningen kommer att göras av en samrådsgrupp bestående av representanter från KC Nord samt av konstmuseets anställda, utifrån konstnärlig kvalitet, genomförbarhet samt tidigare erfarenhet av liknande projekt. Arvode för medverkan och utställning beräknas enligt MU-avtalet och utifrån omfattningen av arbetet med projektet. Resor och boende i samband med arbetet med verket på plats anordnas och bekostas av museet.

Medverkande konstnär ska:

– Ha en konstutbildning om minst 3 år och dokumenterad utställningsverksamhet
– Vara bosatt i eller ha anknytning till Norrbottens län

Ansökningar och eventuella frågor skickas via e-post till samlaochvisa@konstmuseetinorr.se.

Projektet och utställningen kan komma att anpassas utifrån förändringar i råd och restriktioner från FHM.

Kontaktperson för projekten och utställningen:

Elin Ranestål
Curator/producent
Konstmuseet i Norr
elin@konstmuseetinorr.se
073-028 34 57