Gå till navigation Gå till innehåll

Samtala & visa: Annorlunda museer

Annorlunda_museer.jpg

I det första avsnittet ur Konstmuseet i Norrs digitala samtalsserie Samtala & visa diskuteras museernas roll i samhället. Deltagarna representerar museer som på olika sätt tänjer på gränserna för hur ett museum ser ut och fungerar.

Inbjudna gäster: Tessa Praun, museichef på Magasin III i Stockholm, Katarina Pierre, museichef på Bildmuseet i Umeå och Ida Rådegård, intendent på Arbetets museum i Norrköping. Moderator för samtalet är Roger Suup från Konstmuseet i Norrs direktion.

Frågeställningar: Hur skiljer sig olika museers uppdrag och verksamheter åt, och varför? På vilka sätt kan man förhålla sig till samlingar och förmedling? Och hur kan ett museum arbeta för att vara en permanent och bevarande institution, men samtidigt vara inkännande för de förändringar som sker inom kultursfären och samhället i stort?

EN SERIE I TRE AVSNITT

Den digitala samtalsserien Samtala & visa består av tre avsnitt som handlar om museets roll i samhället, om gränsöverskridande samarbeten i Tornedalen samt om museala verksamheter ur ett samiskt perspektiv. Du kan läsa mer om hela programmet här.