Gå till navigation Gå till innehåll

Övergångar bokturné

transitions_2020.jpg

Konstmuseet i Norrs länsövergripande konstprojekt Övergångar av Jenny Nordmark blir till bok!

På Nationalälvens dag den 17 augusti 2019 sjösätts ett stort rött klot i Torne älv i Kurravaara, Norrbotten. Med detta går starten för konstprojektet Övergångar och för en vindlande och oförutsägbar resa genom ett av Europas sista stora oreglerade vattensystem som kommer att ta klotet över 300 km innan det till slut fastnar i bakvattnet vid Jockfall och slås till spillror mot klipporna.

Vi är glada att kunna berätta att projektet som engagerat så många nu också kommer att publiceras i bokform. Boken berättar om färden med hjälp av invånarnas egna bilder, dokumenterade dialoger och illustrerade kartor, där de platser som klotet passerade längs Torne älv, Tärendö älv och Kalix älv är utmarkerade.

Vi hoppas att med publiceringen av projektet i bokform kunna nå ut till fler människor än de som redan engagerat sig, för frågan om älvarna i Norrbotten berör oss alla – hur vill vi att vi ska använda de rika naturresurserna som finns i vårt län?


För att uppmärksamma boksläppet kommer Konstmuseet i Norr tillsammans med konstnären Jenny Nordmark att göra en bokturné med följande stopp:

Lördag 21 augusti 2021

12.00 – Kurravaara hembygdsgård
15.00
Kuoksu hembygdsgård

Söndag 22 augusti 2021

12.00 – Tärendö hembygdsgård
15.00 – Jockfall  (info om lokal uppdateras inom kort)


Jenny Nordmark (f. 1980) är upp­växt i en by utan­för Kalix, Norr­botten och bor idag i Stockholm. Nordmark arbetar med konst, arkitektur och scenografi.

I sitt konst­när­skap utforskar hon ämnen som berör frågor kopp­lade till miljö och klimat, det lokala och det globala samt inne­börder och kon­se­kven­ser av männi­skans explo­ater­ing av natur­ens resurs­er.

Nordmark har studerat konst/arkitektur postmaster “Of public interest” på Kungliga konsthögskolan (2019–2021), scenkonst scenografi på Stockholms dramatiska högskola (2010–2013), design med inriktning rumslig gestaltning på Högskolan för design och konsthantverk (2004–2006) samt arkitektur på Chalmers Tekniska Högskola (1999–2003).

Nordmark tilldelades Rubus Arcticus stipendium för konst 2020.

http://www.jennynordmark.se/