Gå till navigation Gå till innehåll

Stängt med anledning av coronaviruset

KonstmuseetiNorr.jpg

Konstmuseet i Norr stänger tillsvidare för att minska risken för spridning av coronaviruset bland besökare och personal samt inom kommunförvaltningen som verkar i samma byggnad.

Konstmuseet i Norr har tagit beslut att stänga museet från tisdag den 17 mars och avsluta pågående utställning med hänvisning till att museet är en turistverksamhet som delar byggnad med Kiruna kommunförvaltning. Även om människor inte möts tätt på museet är stängningen en säkerhetsåtgärd för att minska risken att coronaviruset sprids bland kommunens anställda, vilket skulle kunna påverka samhällsfunktionerna. Besöksstoppet omfattar även besök från konstnärer och samarbetspartners till ledningen.

– Det är viktigt för Konstmuseet i Norr att värna om våra konstnärer, samarbetspartners och medarbetare samt om kommunens anställda, och säkerställa kontinuitet av våra verksamheter. Vi vill minimera risken för att få in och sprida vidare coronaviruset, säger länskonstmuseichef Selma Green.

Konstmuseet i Norr kommer under perioden då museet är stängt att fortsätta produktionen av kommande utställningar och utöka närvaron på museets digitala plattformar. Datum för öppnandet av museet avgörs av kommande rekommendationer från myndigheterna.

Uppdatering: Preliminärt datum för öppnandet av museet är den 15 augusti 2020.

Kontakt:

Axel Malmström, koordinator
axel@konstmuseetinorr.se

070-269 52 20