Gå till navigation Gå till innehåll

Konstnärlig förmedling - narrativ, perspektiv och plats

Teija&Pekkaprocess.jpg

Samtal mellan Teija och Pekka Isorättyä (FIN) och Carola Grahn (SÁPMI/SWE)

I en tid när bilden av fakta och fiktion blivit alltmer svårnavigerad blir det tydligt att sanningen kan skildras på flera sätt och att det bakom varje berättelse finns ohörda röster. Den mänskliga inverkan på den naturliga verkligheten orsakar många av dessa röster och sanningar att försvinna. Vilken förmedlande kraft eller pedagogiska ansvar har konstnärer att hålla dessa röster vid liv?

Samtalet leds på engelska av Lucy Smalley, curator för pedagogik och program,  Konstmuseet i Norr.