Gå till navigation Gå till innehåll

Pressmeddelande 20.04.21: Renovering av Konstmuseet inleds

KonstmuseetiNorr.jpg

De lokaler Konstmuseet i Norr hyr i Kristallen har problem med inläckande vatten, vilket påverkar museets verksamhet då delar av utställningshallarna inte kan nyttjas. En grundlig felsökning och utvärdering har gjorts och byggnadens brister ska nu åtgärdas.

Renoveringen innebär att museets två översta utställningsvåningar, 4 och 5, under en längre tid inte kommer att stå till museets förfogande. Tidplanen för renoveringsarbetet är ännu inte fastställd men under rådande omständigheter då museet håller stängt på grund av covid-19 passar det förhållandevis bra att göra dessa nödvändiga insatser.

Utställningarna Kiruna Forever och Röster från Arktis skulle ha öppnat på plan 4 och 5 i slutet av april, men är alltså framskjutna i väntan på att museet åter kan öppna sina dörrar för besökare. Beroende på hur coronasituationen utvecklas och hur renoveringsarbetet framskrider är det möjligt att endast utställningshallarna på plan 2 och 3 är i bruk när lokalerna öppnas för allmänheten. I sådant fall kommer Kiruna Forever att öppna på dessa två plan medan Röster från Arktis skjuts ytterligare framåt.

Under perioden då museet är stängt för besökare ligger fokus på att nå ut till publiken i hela Norrbotten genom verksamhet i digitala medier. Den 2 maj inleds projektet Övergångar av konstnären Jenny Nordmark. Evenemangets startskott med klotsläpp i Laxforsen kommer att direktsändas i museets sociala medier. Projektet kan även därefter, i sin helhet, följas online.

– Det är väldigt roligt att det här projektet kan genomföras som planerat. Det känns också som att det har laddats upp med en ny symbolik för hur vi nu tillsammans med framtidstro behöver se den här utmanande perioden som en övergång och en nödvändig väg framåt, säger länsmuseichef Selma Green.


Kontaktperson Konstmuseet i Norr:

Selma Green, länskonstmuseichef
073-025 67 08
selma@konstmuseetinorr.se

Kontaktperson hos hyresvärden Kiruna kommun:

Gert Mörtvik, Beställarombud kommunala fastigheter
070-213 96 97
gert.mortvik@kiruna.se

Ladda ner pressmeddelande som PDF.