Gå till navigation Gå till innehåll

Pressmeddelande 20.03.26: Planerade utställningar flyttas fram

KonstmuseetiNorr.jpg

Med anledning av coronaviruset håller Konstmuseet i Norr stängt tills vidare, vilket gör att de två utställningar som var planerade, Röster från Arktis och Kiruna Forever, kommer att skjutas fram och öppnas när besöksverksamheten åter är igång.

Länskonstmuseets ledning har redan nu tagit beslut att flytta fram kommande utställningar och planerar för att hålla stängt tills vidare. Detta med hänvisning till att museet är en turistverksamhet som delar byggnad med Kiruna kommunförvaltning. Även om människor inte möts tätt på museet är stängningen en säkerhetsåtgärd för att minska risken att coronaviruset sprids bland kommunens anställda, vilket skulle kunna påverka samhällsfunktionerna.

-Det är viktigt för Konstmuseet i Norr att värna om våra konstnärer, samarbetspartners och medarbetare. Vi beklagar att det här drabbar vår publik och våra medverkande konstnärer. Vi vill också uttrycka vårt medlidande med de som drabbas värre än vi, säger Selma Green, länskonstmuseichef på Konstmuseet i Norr.

Under perioden då museet är stängt för besökare genomförs precis som planerat projektet Övergångar med Jenny Nordmark. Det länsövergripande konstprojektet erbjuder stora ytor för åskådare, möjlighet att ta del av konst även digitalt samt goda förutsättningar för interaktion i sociala medier. Projektet, som för första gången genomfördes sensommaren 2019, har efterfrågats av publiken och kan fullföljas trots det rådande läget. Släpp av klotet sker den 2 maj från älvstranden i Jukkasjärvi och vårflödet tillåts ta älvklotet fram på Torneälven mot havet till glädje för lokalinvånare längs hela älven.

Att besöka länskonstmuseet är gratis för allmänheten och verksamhetens ekonomi är därmed inte beroende av inträdesintäkter. Konstmuseet i Norr ser det som sitt uppdrag att både ta hand om sin personal och att omfördela budgeten, så att arbetet kommer allmänheten och publiken till nytta när museet åter kan öppna dörrarna. Enligt konstmuseets samhällsuppdrag ska verksamheten både exponeras och bedrivas digitalt och det kommer man att fokusera på under denna speciella period.

Konstmuseet vill inte spekulera i när det kan ta emot besökare igen utan följer även framledes noggrant myndigheternas rekommendationer och anpassar sig till de rådande omständigheterna.

– Beslutet att skjuta fram utställningarna är det enda rätta och vi ska på ett ansvarsfullt sätt fortsätta vårt uppdrag både under och efter den här samhällskrisen, säger Tomas Vedestig, ordförande för Konstmuseet i Norr.

Röster från Arktis presenteras i samarbete med Cerny Inuit Foundation medan Kiruna Forever är ett samarbete med ArkDes, Sveriges nationella centrum för arkitektur och design i Stockholm. Avsikten var att genomföra utställningen Kiruna Forever parallellt i Kiruna och i Stockholm men på grund av rådande omständigheter och restriktionerna kring resor ser samarbetsparterna det inte som nödvändigt att utställningarna öppnar och genomförs samtidigt. ArkDes har i dagsläget stängt men avser öppna sin utställning i Stockholm som planerat den 24 april.

De medverkande konstnärerna i utställningen Kiruna Forever kommer att få sina arvoden även om utställningarna senareläggs. Coronakrisen drabbar konstnärer och kulturarbetare hårt och för Konstmuseet i Norr är det viktigt att fullfölja åtaganden mot konstnärer och andra samarbetspartners.

Kontakt Konstmuseet i Norr:

Axel Malmström, koordinator
axel@konstmuseetinorr.se
070-269 52 20

Selma Green, länskonstmuseichef
selma@konstmuseetinorr.se
073-025 67 08
www.konstmuseetinorr.se

Om ArkDes:
www.arkdes.se

Ladda ner pressmeddelande som PDF.