Gå till navigation Gå till innehåll

Pressmeddelande 22.02.23: Hope Springs Eternal av Espen Tversland på Konstmuseet i Norr

KonstmuseetiNorr.jpg

Lördagen den 5 mars öppnar utställningen Hope Springs Eternal på Konstmuseet i Norr. Den norske konstnären Espen Tversland bjuder in publiken att genom en videoinstallation reflektera över individens påverkan på det stora kretsloppet.

– Vi är mycket glada att som första institution i Sverige visa Espen Tverslands tankeväckande videokonst. Hope Springs Eternal är ett verk som utmanar perspektiven kring mänsklighetens olika förutsättningar och den tid vi lever i på flera plan, säger utställningens curator Hampus Bergander.

I videoinstallationen Hope Springs Eternal (2021) möts flera års arbete och forskning i skärningspunkten mellan konstnärens reflektioner kring objektorienterad ontologi, mörk ekologi, polarprospektering och antropocentrism. Utställningstiteln Hope Springs Eternal är lånad från 1700-talsförfattaren Alexander Popes dikt An Essay on Man och refererar till människans impuls att fortsätta hoppas – trots motgångar och dåliga framtidsutsikter. Tversland vill med sitt verk accentuera hur människans hopp är det som förhindrar oss att agera rationellt och skapar en faktaresistens som omöjliggör vår egentliga förmåga att vända klimatkrisen och åstadkomma förbättringar.

I Hope Springs Eternal utforskas också en värld bortom våra språkliga begränsningar – ett utrymme som kan kännas både bekant och främmande. För att kunna deklarera absoluta sanningar om mänsklighetens kritiska tillstånd använder sig Tversland av animationer skapade av fraktalmatematik. Tillsammans bildar fraktalerna ett universellt matematiskt språk som Tversland flitigt använder för att iscensätta den tvetydighet som finns i relationen mellan mänskligheten och dess skapelser, som förstörs i samma ögonblick som de skapas. I en detaljrik videoinstallation skapas en relationell upplevelse i vilken betraktaren bjuds in att bli en del av konstverket, och genom att ge rörelse till de textila elementen också påverka hur verket ter sig.

– Konstmuseet i Norr har sedan den 15 februari åter öppet för besökare och vi ser fram emot att kunna välkomna publiken till en mycket spännande utställningssäsong, säger länskonstmuseichef Selma Green.

Hope Springs Eternal

5 mars 2022–22 maj 2022
Utställningen är curerad av Hampus Bergander, Konstmuseet i Norr

OM KONSTNÄREN

Espen Tversland (f. 1970) bor och arbetar i Brønnøysund i Norge. Tversland studerade animation och videokonst under Kjell Bjørgeengen och Dagmar Demming vid Statens kunstakademi i Oslo 1998–2002. Tverslands praktik är processdriven och nyfikenheten utgör bränslet. Vetenskap, andliga erfarenheter, djupa och spontana känslor samt okända fenomen möts i en myriad av material och tekniker. De färdiga verken ofta presenteras i form av fotografier eller videoverk. I sitt konstnärliga arbete vill Tversland iscensätta nödvändiga känslor, frågor, handlingar och förståelser på ett poetiskt sätt, för att ge ett koncentrerat uttryck för mänsklighetens olika tillstånd. Tverslands videoverk har visats runt om i världen på olika konst-, film- och teknikfestivaler. Det här är konstnärens första utställning i Sverige.

PRESSBILDER

Pressbilder finns att ladda ner från Konstmuseet i Norrs pressida.

KONTAKTPERSON

Hampus Bergander
Curator
073-025 67 08
hampus@konstmuseetinorr.se

Ladda ner pressmeddelandet som PDF