Gå till navigation Gå till innehåll

Pressmeddelande 20.05.29: Organisations- förändringar inför ny fas i länskonstmuseets utvecklingsresa

KonstmuseetiNorr.jpg

Konstmuseet i Norr övergår från driftsättning till etableringsfas och minskar den egna organisationen. Målsättningen är att outsourca spetskompetenser efter behov och bygga starkare relationer med de kulturkrafter som finns i länet.

Det har nu gått cirka ett och ett halvt år sedan Konstmuseet i Norr, Norrbottens länskonstmuseum, slog upp dörrarna. Under denna uppstartstid har en stor del av fokuset varit på driftsättning av verksamheten och de nya lokalerna i Kristallen. Nu övergår man i en etableringsfas där större vikt läggs vid det strategiska arbetet med att bygga upp och positionera konstmuseet som en central kulturaktör i länet och i Barentsområdet. För att uppnå detta kommer den egna organisationen att minskas ner och samarbetet med externa, fria kulturutövare och relaterade specialister att öka. 

Konstmuseet i Norr har som uppdrag att visa samhällsengagerad och kritiskt orienterad samtidskonst med en mångfald av konstnärliga uttryck, medier och praktiker. Samtidskonsten är föränderlig i sin natur och för att med hög kvalitet upprätthålla arbetet behövs många kompetenser. Därför vill konstmuseet stärka samarbetet med fria konstnärer, curatorer och andra typer av kulturarbetare och leverantörer i kulturnära branscher. 

– För att på lång sikt etablera oss som ett ledande regionalt museum för samtidskonst behöver vi bygga relationer med de samtidsorienterade kulturkrafter som finns i länet och upptagningsområdet, säger länskonstmuseichef Selma Green.

Konstmuseets uppdrag och verksamhetsformer är komplexa. De omfattar utställningsverksamhet i de egna museilokalerna, länsövergripande verksamhet och konstprojekt, förmedling av det konstnärliga innehållet genom pedagogik och program samt det långsiktiga arbetet att bygga upp en konstsamling.

Likt det stora flertalet konstmuseer väljer Konstmuseet i Norr att ha en kombinerad ledningstjänst, där museichefen ansvarar för både administrativ och konstnärlig ledning. För att säkerställa aktualitet och bredd i det konstnärliga innehållet kommer externa curatorer att anlitas. Även administration kommer att outsourcas i något större utsträckning än idag. Dialog om den nya organisationen med berörda fackförbund är inledd. 

– Vår målsättning är att ha en egen personalstyrka med genuin kunskap om den samtida konstmuseivärlden och bra nätverkskompetens, så att vi blir en magnet i hjärtat av Norrbotten och Barents för de konstnärer och kulturarbetare som vill vara med och etablera oss på världskartan, tillägger Tomas Vedestig, ordförande i direktionen för Konstmuseet i Norr.

Konstmuseet kan bekräfta att det har varit en utmaning att skapa en helt ny organisation för den nya verksamheten och att man har välkomnat den hjälp man fått av Arbetsmiljöverket och externa specialister. Efter ett hårt och väl utfört arbete är man nu glad att kunna presentera den nya organisationsmodellen som på ett hållbart sätt ska ta sig an en ny fas i konstmuseets verksamhet. Ett tack riktas också till museidirektionen för gott stöd och samarbete. 

För mer information:
Selma Green, länskonstmuseichef
Tel: 073-025 67 08
selma@konstmuseetinorr.se
www.konstmuseetinorr.se

Ladda ner pressmeddelandet som PDF.