Gå till navigation Gå till innehåll

Pressmeddelande 22.11.22: Data Free Zone öppnar digitalt

KonstmuseetiNorr.jpg

Konstprojektet Data Free Zone undersöker den samtida kartografins döda vinklar i Sápmi och Norrbotten.

Hur påverkar kartor vår syn på landskapet och vems verklighet finns representerad i samtida kartografi? Projektet Data Free Zone SWE/SÁPMI_1, utvecklat av konstnärsduon iida-ssi på uppdrag av Konstmuseet i Norr, undersöker vilka historier som har glömts bort när narrativet om ”Europas sista vildmark” föddes.

I det drygt 200 km långa avståndet mellan de två sjöarna Gátterjávri och Ikkesjávrre i Norrbotten/Sápmi* finner vi ett av Europas största områden utan mobiltäckning. Trots en yta på mer än två miljoner hektar och en detaljrik historisk ortografi framställs den datafria zonen i norra Sverige ofta som ett tomrum – en exotisk vildmark med rika naturresurser som väntar på att utforskas och prospekteras.

Konstnärsduon Iida Jonsson och Ssi Saarinen, iida-ssi, har i samarbete med den samiska researchern Victoria Harnesk från Jokkmokk närmat sig vad som ofta framställs som ett kartografiskt tomrum i norra Sverige. Genom intervjuer, studier av privata och allmänna bildsamlingar, historiska kartor och texter, domstolsförhandlingar och donerad GPS-data, kartlägger projektet Data Free Zone SWE/SÁPMI_1 den datafria zonen i norr och skapar en motkartografi – en parallell och alternativ representation.

– Den kartografiska illustrationen av området som en orörd vildmark stödjer ett narrativ som inte tar hänsyn till befintliga kulturer eller historier. Genom att extrahera, organisera och utforma data på nya sätt vill vi öppna upp för att omforma vår kollektiva bild av verkligheten och ge utrymme för historier som glöms bort eller förbises, säger konstnärerna Iida Jonsson och Ssi Saarinen.

– Data Free Zone SWE/SÁPMI_1 är ett angeläget projekt som med ett multidisciplinärt perspektiv aktsamt närmar sig frågor om kunskap, makt och representation och dess tillgänglighet i relation till minnen om trauma, inklusion, exklusion, koloniala och de-koloniala lägen för produktion och förvärv. Projektet pro-blematiserar hur representationssystem är uppbyggda – ställer etiska och politiska frågor om kunskaps-teoretiskt ägandeskap, berättigande, tillgång och gemenskap. Vi ser fram emot att presentera första fasen av detta konstnärliga forskningsprojekt som vi hoppas kan skapa ett tryggt utrymme för debatt, med individuell och kollektiv erfarenhet som utgångspunkt, säger projektets curator Hampus Bergander, Konstmuseet i Norr.

Data Free Zone SWE/SÁPMI_1 inleds den 22 november på en digital plattform: https://datafreezone.info Detta är projektets första fas. Under våren 2023 kommer projektet vidareutvecklas med komplettering på den digitala plattformen, en utställning på Konstmuseet i Norr i Kiruna samt i de datafria zonerna i form av tryckta kartor.

* Projektet Data Free Zone SWE/SÁPMI_1 omfattar ett vidsträckt område inom Norrbottens län som ingår i det geografiska område och den kulturella och språkliga gemenskap som tillhör Sápmi. Enligt Konstmuseet i Norrs policy, fastställd sedan 2019, används ej benämningen Lappland om Sveriges nordligaste delar då den kan uppfattas som kränkande.

KONSTNÄRERNA


iida-ssi är en samarbets-tillämpade duo bestående av Iida Jonsson (hon/de; f. 1997 Oslo) och Ssi Saarinen (de/dem; f. 1995 Åbo), verksamma sedan 2013 från den autonoma regionen Åland.Konstnärsduons arbete framträder vanligtvis genom konstnärliga interventioner – i vilka de undersöker de sprickor och rupturer som har upptänklighet att påverka vår uppfattningsperiferi.

Deras konstnärliga forskningspraktik bygger på en mängd olika metoder: fotografi, film, skulptur, kartografi, fältbesök, workshops och intervjuer. iida-ssi bjuder ofta in datavetare, arkitekter eller historiker att vara en del av forskningsprocessen. Deras forskning försöker spegla och komplexifiera de ämnen de arbetar med; föreslå parallella sanningar och potentiella alternativa tidslinjer.Jonsson och Saarinen har en masterexamen från Dirty Art Department, Sandberg Instituut i Amsterdam, (2020–2022).

RESEARCH

Victoria Harnesk (f. 1972 i Gällivare) bosatt i Porjus, är en samisk researcher, föreläsare, författare och copywriter. Harnesk arbetar framför allt med att skapa interkulturella möten och kommunikation genom konst och kultur.

Victoria Harnesk har engagerat sig i samisk samhällsutveckling genom ordförandeposter i Vaisa Sameförening, Sameföreningen i Stockholm samt som ledamot i Svenska Samernas Riksförbund. Harnesk är ledamot i Ájtte fjäll- och samemuseum och ordförande i styrelsen för tidskriften Samefolket. Samt koordinator för Viermie K, det samiska kulturpolitiskt nätverket som arbetar för att stärka det professionella kulturlivet på den svenska sidan av Sápmi.

KONTAKT

Hampus Bergander
Curator/producent Konstmuseet i Norr
073-025 38 73
hampus@konstmuseetinorr.se

PRESSBILDER

Pressbilder finns att ladda ner från Konstmuseet i Norrs pressida.