Gå till navigation Gå till innehåll

Direktionen

Direktionen är länskonstmuseets styrorgan och består av förtroendevalda från förbundsmedlemmarna Region Norrbotten och Kiruna kommun.

LEDAMÖTER

Ordförande Tomas Vedestig (SJVP), Region Norrbotten
Vice ordförande Katarina Hjertell (C), Kiruna kommun
Helena Öhlund (S), Region Norrbotten
Anita Sköld (M), Region Norrbotten
Annica Henelund (C), Kiruna kommun
Kenneth Nilsson (S), Kiruna kommun

ERSÄTTARE

Rune Lans (C), Kiruna kommun
Doris Messner (SJVP), Kiruna kommun
Roger Suup (S), Kiruna kommun
Martin Åström (SJVP), Region Norrbotten
Gunnar Selberg (C), Region Norrbotten
Majvor Johansson (S), Region Norrbotten