Gå till navigation Gå till innehåll

Om oss

Lanskonstmuseum_Kiruna.jpg

Konstmuseet i Norr, Norrbottens länskonstmuseum, visar samhällsengagerad och kritiskt orienterad samtidskonst med en mångfald av konstnärliga uttryck, medier och praktiker.

Utöver samtida konstutställningar arrangerar museet en varierad programverksamhet med kreativa aktiviteter som ger besökaren nya upplevelser, kunskaper och perspektiv på omvärlden.

Som länskonstmuseum i Norrbotten bedriver Konstmuseet i Norr dels verksamhet i de fysiska museilokalerna i Kiruna och dels länsövergripande utställnings- och projektverksamhet med syfte att tillgängliggöra och samtala om konst i Norrbottens 14 kommuner.

Konstmuseet i Norrs uppdrag är att med Barentsregionen som geografisk utgångspunkt stimulera kreativitet och fritt tänkande, skapa debatt och göra konsten till en angelägen röst i det offentliga och demokratiska samtalet.

Barn och unga är en prioriterad målgrupp och konstmuseet erbjuder därför visningar och program där barn och unga deltar aktivt. Till lärare erbjuder vi förutom skolprogram även lärarhandledningar som stöd i den undervisning som sker i skolans lokaler.

Konstmuseet i Norr bygger aktivt upp en egen konstsamling.

Konstmuseet i Norr för en tät dialog med nationella och internationella verksamheter och konstnärliga utövare i syfte att stärka konstutbudet i Norrbotten och bidra till en berikande samverkan.

Museilokalerna i Kristallen

2012 arrangerade Kiruna kommun i samråd med LKAB och Sveriges Arkitekter en arkitekttävling för Kirunas nya stadshus och Norrbottens länskonstmuseum. Året senare tillkännagavs vinnaren Henning Larsen Architects med sitt tävlingsbidrag Kristallen. I augusti 2018 stod byggnaden klar som det första huset i Kirunas nya stadskärna.

Kristallen bygger på idén om kontraster och spännande möten där den gyllene kärnan som inrymmer Konstmuseet i Norrs lokaler omsveps av den runda delen med kommunkontor. Konstmuseets lokaler utgår från det öppna trapphuset och sträcker sig upp till våning fem. Lokalerna omfattas av cirka 1000 kvadratmeter utställningsyta och Plats för skapande där konstmuseet erbjuder pedagogiska aktiviteter för barn, unga och vuxna.

Historia

2009 startade projektet Konstmuseet i Norr som en mobil länskonstverksamhet som ett samarbete mellan Region Norrbotten och Kiruna kommun. Projektets uppgift var att tillgängliggöra konst i Norrbottens 14 kommuner med mål att etablera ett länskonstmuseum med bas i Kiruna.

Konstmuseet i Norr övergick 2017 från projekt till kommunalförbund där medlemmarna är Region Norrbotten och Kiruna kommun.

 


 

Logotyp Region NorrbottenLogotyp Kiruna kommun